Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

International Design Business Management IDBM Programme Committeeredigerad %Y-12-21 kl. 16:28

Organ

IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Sökes

3 ordinarie medlem, 3 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2018-10-31

Ansökningstid

2018-10-31 - 2018-12-11

Verksamhetsperiod

2019-01-01 - 2019-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Programme Committee supports the program leader in planning and conducting the programme.