H

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Valtuuskunnan varajäsen

Hakuaika:

16.11.2017 - 22.11.2017

Kuvaus:

Haemme nyt yhtä varajäsentä valtuuskuntaan edellisen varajäsenen siirryttyä TOAS:n hallituksen varajäseneksi. Toimikausi alkaa nimityksestä ja päättyy vuoden 2019 alkuun. Edustajisto päättää valinnasta kokouksessaan 29.11.2017.

Hae opiskelijaedustajaksi viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 12.12. mennessä!

Hakuaika:

29.11.2017 - 12.12.2017

Kuvaus:

Etsimme viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä varsinaista opiskelijaedustajaa toimikaudelle 1.1.2018–31.12.2018. Hakuaika on 29.11. — 12.12.

Mistä on kyse? Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten tiedekunta toimii ja tuot opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita. Lisätietoa tiedekunnista ja tiedekuntaneuvostojen toiminnasta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta: http://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko.

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa, minkä lisäksi saatetaan pitää joitakin iltakouluja ja opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan? Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen toimii kaikkien opiskelijoiden äänenä tiedekunnan päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen esityslistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kokouksissa ja iltakouluissa sekä toimimalla tiiviissä yhteistyössä muiden opiskelijajäsenten, tiedekunnan opiskelijajärjestöjen sekä Tamyn kanssa.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus omasta tiedekunnassata, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa.

Opiskelijaedustajat toimivat yleensä yhdessä ja käsittelevät asioita etukäteen ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? Hakemukset tulee tehdä osoitteessa halloped.fi viimeistään 12.12.2017. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (050 361 2847, kopoasiantuntija@tamy.fi).

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.

Hae opiskelijaedustajaksi kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 12.12. mennessä!

Hakuaika:

29.11.2017 - 12.12.2017

Kuvaus:

Etsimme kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä varsinaista opiskelijaedustajaa toimikaudelle 14.12.2018–31.12.2018. Hakuaika on 29.11. — 12.12.

Mistä on kyse? Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten tiedekunta toimii ja tuot opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita. Lisätietoa tiedekunnista ja tiedekuntaneuvostojen toiminnasta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta: http://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko.

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa, minkä lisäksi saatetaan pitää joitakin iltakouluja ja opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan? Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen toimii kaikkien opiskelijoiden äänenä tiedekunnan päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen esityslistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kokouksissa ja iltakouluissa sekä toimimalla tiiviissä yhteistyössä muiden opiskelijajäsenten, tiedekunnan opiskelijajärjestöjen sekä Tamyn kanssa.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus omasta tiedekunnassata, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa.

Opiskelijaedustajat toimivat yleensä yhdessä ja käsittelevät asioita etukäteen ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? Hakemukset tulee tehdä osoitteessa halloped.fi viimeistään 12.12.2017. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (050 361 2847, kopoasiantuntija@tamy.fi).

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.

Hae opiskelijaedustajaksi Global Health and Development –ohjelman ohjausryhmään!

Hakuaika:

4.12.2017 - 12.12.2017

Kuvaus:

Etsimme Global Health and Development –ohjelman ohjausryhmään yhtä opiskelijaedustajaa toimikaudelle 1.1.2018–31.12.2018. Hakuaika on 4.12. — 12.12.

Mistä on kyse? Global Health and Development –ohjelma on 2013 alkanut monitieteinen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä, jossa pureudutaan globaalisti terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Opetus on suunnattu erityisesti lääke- ja terveystieteiden opiskelijoille. Tarkoituksena on sekä luoda aiheeseen liittyviä kansainvälisiä verkostoja että tarjota valmistuville opiskelijoille osaamista ohjelman teemoista.

Ohjausryhmä valvoo ohjelman toteuttamista ja päättää strategiasta, toimintasuunnitelmasta, budjetista ja keskeisten henkilöiden valinnasta. Ohjausryhmän opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten ohjelma toimii ja tuot opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan? Ohjausryhmän opiskelijajäsen toimii kaikkien opiskelijoiden äänenä ohjausryhmässä. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon.

Tärkeintä opiskelijaedustajalle on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen esityslistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kokouksissa ja iltakouluissa sekä toimimalla tiiviissä yhteistyössä lääke- ja terveystieteiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus aiheesta sekä aikaisempi opiskelijajärjestötoiminnasta ja yliopistolla vaikuttamisesta.

Perehdytystä saa ryhmän edelliseltä opiskelijaedustajalta. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? Hakemukset tulee tehdä osoitteessa halloped.fi viimeistään 12.12.2017.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin.

Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (050 361 2847, kopoasiantuntija@tamy.fi).

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.