H

Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Domus Arctica-säätiön hallitus

29.4.2016

Domus Arctica-säätiön hallitukseen nimetään vuosittain yksi opiskelijaedustaja Lapin yliopiston ylioppilaskunnasta. Hallitus päättää säätiön strategisista linjauksista ja toiminnasta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt valita vuodelle 2016 opiskelijaedustajaksi Laura Ylinamman (politiikkatieteet) laylinam (at) ulapland.fi

Kollegio

22.3.2016

Kollegio on yliopiston korkein päättävä elin. Opiskelijoita kollegiossa on 8+8. Kollegio kokoontuu noin kaksi-kolme kertaa vuodessa.

Ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan päättänyt valita seuraavat henkilöt:

Laura Ylinampa YTK

Pilvikki Viitanen YTK

Menja Pöyhönen OTK

Johanna Pokela OTK

Janne Väätäjä KTK

Ida Ala-aho KTK

Meri Kauhanen TTK

Juulia Ruhala TTK

varajäsenet:

Riina Laurila YTK

Antti Eteläaho YTK

Sauli Konttajärvi OTK

Hilla Haajanen OTK

Aki Kolu YTK

Tuure Kolehmainen OTK

Päivi Moisio KTK+OTK

Juho Kähkönen YTK

Muutoksenhakulautakunta

14.4.2016

Muutoksenhakulautakunta käsittelee opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemisia.

Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita.

Varsinainen:

Miika Kekola, oikeustiede

Iida Vesterinen, politiikan tutkimus

Varajäsen:

Joonatan Juhajoki, matkailututkimus

Emilia Lehtinen, matkailututkimus

Opintotukilautakunta

25.5.2016

Opintotukilautakunta koostuu opiskelijoista ja yliopiston henkilökunnasta.

Opintotukilautakunnan tehtävänä on päättää esimerkiksi opintojen edistymiseen, kesäopintotukeen sekä opintotukiajan pidentämiseen liittyvistä asioista. Opintotukilautakunnassa toimiminen on ehdottoman luottamuksellista, ja vaatii opiskelijalta perehtymistä käsiteltäviin aiheisiin sekä mahdollisuutta osallistua kokouksiin joskus myös kiireellisellä aikataululla. Opintotukilautakunta kokoontuu noin kolme kertaa kalenterivuoden aikana.

Ylioppilaskunnan hallitus on valinnut seuraavat henkilöt opintotukilautakuntaan: varsinainen: Anna-Riikka Hyvönen (vara Elisa Luukinen) Sauli Konttajärvi (vara Elias Rauhala) Mikko Lindroos (vara Alesi Lindqvist)

Ruokailutoimikunta

5.11.2014

Ruokailutoimikunnassa ovat edustettuina opiskelijat, yliopiston henkilöstö, YTHS ja yliopistolla toimivat opiskelijaravintolat. Toimikunnan tarkoitus on toimia ravintoloiden käyttäjien ja ravintolanpitäjien välisenä yhteistyöelimenä. Toimikunnan tehtävänä on mm. valvoa ruokaloiden toimintaa ja antaa luoda kehitysideoita ruokaloiden palvelun kehittämiseksi.

Tiedekuntaneuvosto (KTK)

29.4.2016

Tiedekuntaneuvosto toimii päättää tiedekunnan sisäisistä asioista. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijaedustajia valitaan 3+3. Toimielin kokoontuu noin kerran kuussa lukukausien aikana.

Ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan päättänyt valita seuraavat henkilöt:

Varsinaiset:

Varajäsenet:

Tiedekuntaneuvosto (OTK)

22.3.2016

Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnan sisäisistä asioista. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijaedustajia on 3+3. Toimielin kokoontuu noin kerran kuussa lukukausien aikana.

Varsinainen:

Markus Kämäräinen

Suvi Loikkanen

Matias Partanen

Varajäsen

Aki Salmela

Anni-Sofia Sihvo

Hilla Haajanen

Tiedekuntaneuvosto (TTK)

22.3.2016

Tiedekuntaneuvosto toimii päättää tiedekunnan sisäisistä asioista. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijaedustajia valitaan 3+3. Toimielin kokoontuu noin kerran kuussa lukukausien aikana.

Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt kokouksessaan valita seuraavat henkilöt:

Rida Haapala

Nanna Ketola

Anniina Mäki

Varajäsenet

Meri Kauhanen

Milka Asikainen

Katri Rantala

Tiedekuntaneuvosto (YTK)

20.4.2016

Tiedekuntaneuvosto toimii päättää tiedekunnan sisäisistä asioista. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijaedustajia valitaan 3+3. Toimielin kokoontuu noin kerran kuussa lukukausien aikana.

Ylioppilaskunnat edustajisto on kokouksessaan valinnut seuraavat henkilöt:

Antti Eteläaho

Rosa Vetri

Aki Kolu

Varajäsen

Mirka Mokko

Iida Nevansalmi

Tiia Särkelä

Yliopiston hallitus

29.4.2016

Yliopiston hallitus päättää mm. yliopiston keskeisistä toiminnan ja talouden tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Hallituksessa on kaksi opiskelijaedustajaa. Toimikausi on yksi vuosi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana.

Ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt valita seuraavat henkilöt yliopiston hallitukseen toimikaudeksi 2016:

Mikko Lindroos, oikeustieteet

Johanna Teijonmaa, oikeustieteet

Yliopiston tasa-arvotoimikunta

26.3.2014

Lapin yliopiston tasa-arvotoimikunnassa on edustettuina opiskelijoiden lisäksi yliopiston henkilökuntaa. Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää ja valvoa tasa-arvon toteutumista Lapin yliopistossa. Tasa-arvotoimikunta kokoontuu 1-3 kertaa kalenterivuoden aikana.

YTHS ROI toimipisteen johtokunta

22.3.2016

YTHS:n Rovaniemen terveyspalvelyksikön, eli tuttavallisemmin toimipisteen, johtokunnassa on kolme opiskelijaedustajaa. Johtokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Johtokunnassa käsitellään toimipisteen taloutta, jonotilanteita, kehittämistä sekä muita johtokunnan toimintaan liittyviä asioita. Toimikausi on kaksivuotinen.

Ylioppilaskunnan hallitus valinnut seuraavat opiskelijat kaksivuotiskaudeksi 1.1.2016-1.12.2017.

Inna Kallioinen, oikeustieteet

Kristiina Perälä, hallintotiede & sovelt. psyk

Johanna Teijonmaa, oikeustieteet

YTHS valtuuskunta

22.3.2016

YTHS:n valtuuskunta päättää YTHS:n toiminnan suurista linjauksista. LYYllä on valtuuskunnassa yksi paikka. Valtuuskunta kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset ovat Helsingissä, ja kokouksiin maksetaan matkakulut sekä kokouksissa tarjotaan ruoka. Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.

Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan valinnut Inna Kallioisen, (oikeustieteet) opiskelijaedustajaksi toimikaudelle 1.1.2016 -31.12.2017.

Kirjasto

Kirjaston johtokunta

22.3.2016

Lisätietoja: http://kirjasto.luc.fi/Suomeksi/Etusivu/Mika-on-Lapin-korkeakoulukirjasto

Istuvat opiskelijajäsenet 2014-2016 Mattus Kostamo (sosiaalityö), varsinainen edustaja Maiju Hänninen (oikeustieteet), varaedustaja