Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kestävän kehityksen neuvottelukuntamuokattu 5.10.2015 klo 09.14

Organisaatioyksikkö

Itä-Suomen yliopisto

Toimikausi:

1.12.2015 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

UEF on strategiassaan vuosille 2015-2020 http://www.uef.fi/fi/strategia tunnistanut neljä kestävään kehitykseen läheisesti liittyvää maailmanlaajuista haastetta, joihin pyrimme tutkimuksemme ja koulutuksemme avulla löytämään tieteidenvälisiä ratkaisuja.

Maailmanlaajuiset haasteet ovat: • Ikääntyvien elintavat ja terveys • Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa • Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat • Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys

Yliopiston tutkimukselta ja koulutukselta odotetaan siis taitoa rakentaa vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.

Neuvottelukunta edistää ja seuraa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteutumista yliopiston alueella ja henkilökunnan toiminnoissa sekä suorittaa vuosittaiset kestävän kehityksen auditoinnit.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff