Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Muutoksenhakulautakuntamuokattu 3.12.2013 klo 16.54

Organisaatioyksikkö

Itä-Suomen yliopisto

Toimikausi:

3.12.2013

Vastuuhenkilö :

Pekka Koivaara, soko@isyy.fi

Opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuoritusten arvostelua koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa toimikaudekseen yliopiston muutoksenhakulautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Muutoksenhakulautakunnan uuden jäsenen tai varajäsenen kesken kauden määrää rehtori.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita. Jäseniä tulee olla kussakin ryhmässä yhtä paljon molemmilta kampuksilta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff