Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostomuokattu 13.11.2012 klo 11.21

Organisaatioyksikkö

Itä-Suomen yliopisto - Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2012 - 31.12.2013

Vastuuhenkilö :

Arja Hirvonen, arja.hirvonen@uef.fi

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännössä: http://www.uef.fi/uef/hallinto-ja-organisaatio

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff