H

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Muutoksenhakulautakuntamuokattu 8.9.2018 klo 21.41

Organisaatioyksikkö

Uusi Tampereen yliopisto

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Tiia Virtanen, koposihteeri@ttyy.fi

Yliopistolain mukaan opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yliopistossa voi olla tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin. Muutoksenhakulautakunta hoitaa tätä virkaa uudessa Tampereen yliopistossa. Lautakunnan tehtävänä on siis käydä läpi opintosuorituksiin ja opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä.

Lautakunnan jäsenistä ja tehtävistä tekee päätöksen edustajisto syksyn 2018 aikana.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff