H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tietoarkiston neuvottelukuntamuokattu 30.9.2019 klo 10.22

Organisaatioyksikkö

TREY

Toimikausi:

31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto perustettiin Tampereen yliopiston yhteyteen opetusministeriön päätöksellä. Toiminta alkoi vuoden 1999 alussa. Uudessa Tampereen yliopistossa Tietoarkiston tehtävä on määritelty seuraavasti: ”Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on yliopiston valtakunnallista tehtävää hoitava erillisyksikkö, joka arkistoi ja välittää jatkokäyttöön sähköisiä tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoja.” Tietoarkisto on alansa kansainvälisen infrastruktuurin, CESSDA ERICin, palveluntuottaja Suomessa.

Tietoarkisto on Tampereen yliopistolle osoitettu valtakunnallinen erityistehtävä. On tärkeää, että Tietoarkiston palveluja hyödyntävällä tiedeyhteisöllä ja muilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus seurata ja arvioida palvelujen kehitystä ja toimintaa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff