H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Muutoksenhakulautakuntamuokattu 11.1.2019 klo 15.24

Organisaatioyksikkö

Tampereen yliopisto - Muutoksenhakulautakunta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvat opinnäytteen arvioitia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu 3 professoria, 3 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijaa (joista 1 on jatko-opiskelija). Kaikille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Muutoksen hakulautakunnan toimikausi on neljä vuotta ja opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff