H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostomuokattu 11.1.2019 klo 15.24

Organisaatioyksikkö

Tampereen yliopisto - Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävänä on: 1) valmistella yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita; 2) tehdä yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä aloitteita; 3) tukea yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelman laatimista; 4) käsitellä ja toteuttaa muut sille annetut tehtävät.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 14-18 jäsentä, siten, että jokaisesta tiedekunnasta on edustus. Jäsenillä tulee olla kokemusta tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta rakentavasta toiminnasta. Neuvostoon kuuluu myös opiskelijoiden edustajia yliopistosta 3 ja ammattikorkeakoulusta 1. Kokoonpanoon kuuluu kaksi ammattikorkeakoulun edustajaa.

Opiskelijajäsenten toimikausi on 2+1 vuotta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Eero Kiiski

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Annika Nevanpää

Varajäsen:
Toistaiseksi


Jäsen:
Toistaiseksi

Petra Oksa

Varajäsen:
Toistaiseksi


Jäsen:
Toistaiseksi

Aliisa Toivanen

Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff