H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvostomuokattu 1.10.2019 klo 12.53

Organisaatioyksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Tampereen yliopiston johtosäännön (15 §) mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: viisi professorijäsentä, viisi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin määräämä varadekaani. Tiedekunnalla on kokousvalmistelija, joka toimii sihteerinä kokouksissa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista;

8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Eemeli Lahtinen

Jäsen:
Toistaiseksi

Saija Yli-Rosti

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020


Jäsen:
Toistaiseksi

Jenna Rantanen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020


Jäsen:
Toistaiseksi

Elina Tulkki

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020


Jäsen:
Toistaiseksi

Iiris Taubert

Varajäsen:
Toistaiseksi

Miikka Mäkirinta

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Professors

Staff