H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku konsistoriin 2020muokattu 25.3.2020 klo 12.42

Toimielin

Konsistori

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

24.3.2020

Hakuaika

25.3.2020 - 7.4.2020

Toimikausi

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

HAE KONSISTORIN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI!

Etsimme Tampereen yliopiston konsistoriin opiskelijaedustajaa. Opiskelijaedustajan toimikausi alkaa 1.7.2020 ja päättyy 31.12.2020. Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 25.3.-7.4.2020.

Mistä on kyse?

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan yliopiston toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Toimielimistä löydät lisätietoa yliopiston intrasta tai toimielimet-välilehdeltä halloped.fi-sivustolla. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston päätoiminen opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimuksista on määrätty opiskelijaedustajien valintaohjesäännössä.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoittavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään.

Toimielinten toiminnassa pärjää pääosin hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa. Ylioppilaskunta kouluttaa tarvittaessa valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakeminen tapahtuu halloped.fi –sivuston kautta tunnistautumalla peruspalvelutunnuksilla. Haku päättyy 7.4.2020. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi

• motivaatio ja kiinnostus,

• tehtävän kannalta oleellinen kokemus

• hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

• hakijan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti ja opiskelijanumero).

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Täydennyshaussa käytetään alkuperäisen haun hakukriteerejä. Hakuajan umpeuduttua hausta vastaava työntekijä tarkastaa hakemukset ja tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella. Työntekijä laatii hakemuksista yhteenvedon ylioppilaskunnan hallitukselle, joka tekee toimielinten täydentämisestä esityksen edustajistolle.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto. Haun toteutuksesta ja valintaprosessista on päättänyt ylioppilaskunnan edustajisto päättäessään opiskelijaedustajien valintaohjesäännöstä. Täydennyshaun avaamisesta on päättänyt ylioppilaskunnan pääsihteerin määräämä työntekijä 24.3.2020.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, p. 040 713 0077, tiia.virtanen@trey.fi