H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku konsistoriinmuokattu 25.3.2020 klo 12.24

Toimielin

Konsistori

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.10.2019

Hakuaika

1.10.2019 - 14.10.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Valintapäätös tehdään edustajiston kokouksessa 29.10.2019

Hae opiskelijaedustajaksi Tampereen yliopiston konsistoriin

Etsimme Tampereen yliopiston konsistoriin kahta (2) jäsentä. Opiskelijaedustajien toimikausi alkaa 1.1.2020 ja jatkuu kuluvan kauden loppuun, eli kalenterivuoden 2020. Haku aukeaa tiistaina 1.10.2019 ja päättyy 14.10.2019 klo 23:59.

Mistä on kyse?

Konsistori on Tampereen yliopiston koko yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen toimielin. Sen tehtävänä on muun muassa

● nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan

● päättää hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta;

● seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

● perustaa ja lakkauttaa tutkinto-ohjelma;

● päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista;

● päättää opiskelijoiden valintaperusteista;

● päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä;

● sekä asettaa tarvittavat lautakunnat tai muut elimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet.

Konsistorin jäsenenä pääset vaikuttamaan Tampereen yliopiston toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisen konsistorin koko on 19 jäsentä, joista 8 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä sekä 5 opiskelijoita. Konsistorin jäsenille ei valita varajäseniä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Konsistorin opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon.

TREYn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan opiskelijaedustajan valinnassa vaikuttavat seuraavat yleiset kriteerit:

1) kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä

2) motivoituneisuus tehtävään

3) Mikäli opiskelija on työsuhteessa yliopistoon, tulee hänen kuitenkin olla päätoimisesti opiskelija.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus yliopistosta ja Tampere3-hankkeesta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakijan tulee osoittaa motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntiin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakeminen tapahtuu halloped.fi –sivuston kautta tunnistautumalla peruspalvelutunnuksilla. Haku päättyy 14.10.2019. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Täydennyshaussa käytetään opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä, kuitenkin soveltaen sitä alkuperäisen haun hakukriteereihin. Hakuajan umpeuduttua hausta vastaava työntekijä tarkastaa hakemukset ja tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Hakijat haastatellaan 16.-18.10. välisenä aikana ylioppilaskunnan hallituksesta muodostetun haastatteluryhmän toimesta. Hausta vastaava työntekijä laatii hakemuksista, haastatteluista ja haastatteluryhmän keskusteluista yhteenvedon ylioppilaskunnan hallitukselle, joka tekee toimielimien täydentämisestä esityksen edustajistolle.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja muista valintaan liittyvistä asioista on päättänyt ylioppilaskunnan edustajisto päättäessään opiskelijaedustajien valintaohjesäännöstä ja Tampereen ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta avatessaan alkuperäisen haun. Täydennyshaun avaamisesta on päättänyt ylioppilaskunnan pääsihteerin määräämä työntekijä 1.10.2019.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, p. 040 713 0077, tiia.virtanen@trey.fi.