H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae Tietoarkiston neuvottelukuntaanmuokattu 14.10.2019 klo 22.57

Toimielin

Tietoarkiston neuvottelukunta

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

30.9.2019

Hakuaika

30.9.2019 - 11.10.2019

Toimikausi

31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Hae TREYn edustajaksi Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston neuvottelukuntaan

Etsimme TREYn edustajia Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (Tietoarkisto) neuvottelukuntaan. Haemme kahta edustajaa neuvottelukuntaan, joista toinen olisi varsinainen jäsen ja toinen varajäsen. Toimikausi alkaa rehtorin syksyn aikana tekemästä päätöksestä ja kestää kalenterivuoden 2021 loppuun. Hakuaika on 30.9.-11.10.2019.

Mistä on kyse?

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto perustettiin Tampereen yliopiston yhteyteen opetusministeriön päätöksellä. Toiminta alkoi vuoden 1999 alussa. Uudessa Tampe-reen yliopistossa Tietoarkiston tehtävä on määritelty seuraavasti: ”Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on yliopiston valtakunnallista tehtävää hoitava erillisyksikkö, joka arkistoi ja välittää jatkokäyttöön sähköisiä tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoja.” Tietoarkisto on alansa kansainvälisen infrastruktuurin, CESSDA ERICin, palveluntuottaja Suomessa.

Tietoarkisto on Tampereen yliopistolle osoitettu valtakunnallinen erityistehtävä. On tärkeää, että Tietoarkiston palveluja hyödyntävällä tiedeyhteisöllä ja muilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus seurata ja arvioida palvelujen kehitystä ja toimintaa.

Valtakunnallinen neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Mitä edustajalta odotetaan?

TREYn edustajalta odotetaan sitoumusta kahden vuoden toimikaudelle ja raportointia ylioppilaskunnalle neuvottelukunnan toiminnasta. Edustajan odotetaan omaavan perustiedot Tietoarkistosta ja osaavan edustaa neuvottelukunnan kokouksissa ylioppilaskuntaa.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakeminen tapahtuu halloped.fi –sivuston kautta tunnistautumalla peruspalvelutunnuksilla. Haku päättyy 11.10.2019. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakuajan umpeuduttua hausta vastaava työntekijä tarkastaa hakemukset ja tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella. Työntekijä laatii hakemuksista yhteenvedon ylioppilaskunnan hallitukselle, joka valitsee ylioppilaskunnan edustajat kokouksessaan lokakuussa.

Haun avaamisesta on päättänyt Tampereen ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan 26.9.2019.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, p. 040 713 0077, tiia.virtanen@trey.fi.