H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoonmuokattu 6.8.2019 klo 18.42

Toimielin

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

15.4.2019

Hakuaika

15.4.2019 - 6.5.2019

Toimikausi

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Hae opiskelijaedustajaksi Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon

Etsimme Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon kolmea (3) varajäsentä. Opiskelijaedustajien toimikausi on 2+1 vuotta, päättyen vuoden 2021 loppuun. Muutokset toimikausien pituuksiin ovat mahdollisia. Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 15.-29.4.2019. Hakuaikaa on pidennetty ylioppilaskunnan pääsihteerin määräämän työntekijän päätöksellä 6.5.2019 ajaksi.

Mistä on kyse?

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan yliopiston toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostossa (YVV) pääset laatimaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelmaa, valmistelemaan konsistorille YVV-toimintaan liittyviä asioita sekä kehittämään ja arvioimaan YVV-toiminnan indikaattoreita. Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostossa on kolme yliopisto-opiskelijaedustajaa sekä yksi opiskelijaedustaja Tampereen ammattikorkeakoulusta. Kaikilla opiskelijaedustajilla on henkilökohtainen varaedustaja.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston päätoiminen opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimuksista on määrätty opiskelijaedustajien valintaohjessäännössä.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoittavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Neuvoston toiminnassa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakeminen tapahtuu halloped.fi –sivuston kautta tunnistautumalla peruspalvelutunnuksilla. Haku päättyy 29.4.2019. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Täydennyshaussa käytetään alkuperäisen haun hakukriteerejä. Hakuajan umpeuduttua hausta vastaava työntekijä tarkastaa hakemukset ja tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella. Työntekijä laatii hakemuksista yhteenvedon ylioppilaskunnan hallitukselle, joka tekee toimielimien täydentämisestä esityksen edustajistolle.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto. Haun yksityiskohdista, valintaprosessista ja muista valintaan liittyvistä asioista on päättänyt ylioppilaskunnan edustajisto päättäessään opiskelijaedustajien valintaohjesäännöstä. Täydennyshaun avaamisesta on päättänyt ylioppilaskunnan pääsihteerin määräämä työntekijä 15.4.2019.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, p. 040 713 0077, tiia.virtanen@trey.fi.