H

Tampereen ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

TREY etsii opiskelijaedustajaa Opiskelijan opas ja intratoiminnot -ohjausryhmäänmuokattu 1.3.2019 klo 15.54

Toimielin

Opiskelijan opas ja intratoiminnot -ohjausryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

6.2.2019

Hakuaika

6.2.2019 - 24.2.2019

Toimikausi

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

TREY etsii Tampereen yliopiston Opiskelijan opas ja intratoiminnot –projektin uuteen ohjausryhmään opiskelijaedustajaa!

Etsimme Opiskelijan opas ja intratoiminnot -projektin uuteen ohjausryhmään opiskelijaedustajaa. Opiskelijaedustajan valintaan sovelletaan opiskelijaedustajien valintaohjesääntöä. Projektista on kerrottu lyhyesti alempana.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa selkeästi tutkinto-ohjelma, tiedekunta sekä motivaatio hakea opiskelijaedustajaksi ja mahdollinen aiempi kokemus vastaavista tehtävistä.

Lyhyesti projektista ja missä vaiheessa mennään: Opiskelijan opas sisältää opinto-opastiedot (opetussuunnitelmat ja –tarjonta) sekä staattisen ohjeistuksen. Opiskelijan opas tulee olemaan julkinen, mutta samalla osa korkeakouluyhteisön yhteistä intraa. Opiskelijan intratoiminnot tulevat sisältämään mm. opintokalenterin ilmoituksia taustajärjestelmistä sekä tulevien tenttien, omien kurssien ja uusimpien suoritusten listauksen. Opiskelijan intratoiminnoista on tehty määrittely, jonka pohjalta ollaan suunniteltu toteutusta. Opiskelijan intratoiminnot otetaan yliopisto-opiskelijoille käyttöön vuonna 2020, jolloin käyttöön otetaan myös Sisu-järjestelmä.

Ohjausryhmä kokoontuu arviolta maksimissaan noin kerran kuukaudessa ja kokoontumistiheys riippuu mm. siitä, miten projektissa tulee eteen ohjausryhmän päätöksiä vaativia asioita. Ohjausryhmäkokoukset eivät työllistä kovin paljon, mutta materiaaleihin tutustuminen saattaa välillä viedä hieman aikaa.

Lisätietoa opiskelijaedustajan tehtävistä ja hakemisesta antaa tarvittaessa TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, tiia.virtanen@trey.fi, 040 713 0077.