H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kestävän kehityksen työryhmämuokattu 15.10.2021 klo 11.30

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto

Toimikausi:

1.1.2022 - 31.12.2023

Vastuuhenkilö :

Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmä on asetettu edistämään kestävää kehitystä tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä niihin liittyvässä ohjauksessa, neuvonnassa ja seurannassa.

Kestävän kehityksen työryhmän tehtäviä ovat: - Oulun yliopiston eri tahojen ohjaaminen ja neuvoa-antavana tahona toimiminen kestävän kehityksen kysymyksissä - Kestävän kehityksen toimien seuranta ja niistä raportointi johdolle - Kestävän kehityksen neuvottelukunnalta tulleiden aloitteiden käsittely - Yhteistyön tukeminen työryhmän teemoihin liittyvien toimijoiden kesken yliopistolla ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa - Oulun yliopiston kestävän kehityksen ja globaalin vastuun ohjelman luominen ja seuranta

Istuvat opiskelijaedustajat

Susanna Muukka

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Dr Mazumder

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Professors

Staff