H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

ATK-kadun opetustilahankkeen suunnittelutyöryhmämuokattu 19.9.2018 klo 15.11

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Hallinto - Tilapalvelut

Toimikausi:

27.9.2018 - 28.2.2019

Vastuuhenkilö :

ATK-kadulle, eli L10-salin lähistölle, suunnitellaan uusia yleisopetustiloja. Tilamuutosten myötä tarvetta on erityisesti pienille, noin 20–30 henkilön opetustiloille. Yleisopetustilahankkeella on käytettävissä neliömetrejä yhteensä noin 800 käytävän molemmin puolin. Suunnittelu on käynnistetty ideointityöpajoilla, joista ensimmäinen järjestettiin 6.6.2018 ja toinen 18.9.2018. Työ jatkuu työryhmätyöllä ja käyttäjäpalavereilla.

Suunnittelutyöryhmässä toimii opiskelijoiden edustajina 6 varsinaista opiskelijajäsentä, joilla kaikilla omat henkilökohtaiset varajäsenensä. Ensimmäinen arkkitehtivetoinen käyttäjäpalaveri on lokakuun alkupuolella ja työ jatkuu tammikuun 2019 loppuun. Tapaamisia tuona aikana tulee olemaan noin kolme kappaletta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff