H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmatoimikuntamuokattu 1.4.2022 klo 13.46

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Oulun yliopiston tutkijakoulu - Tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikunta

Toimikausi:

1.1.2022 - 31.12.2022

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Tohtoriohjelmastoimikuntien (ent. tohtorikoulutustoimikunnat) väitöstutkijajäsenillä on tärkeä rooli toimia väitöstutkijoiden äänenä yliopiston neljässä tohtorikohjelmatoimikunnassa. Tohtoriohjelmatoimikuntien päätöksillä on merkittävä vaikutus väitöstutkijoiden elämään. Tohtoriohjelmatoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Toimikunnat mm. arvioivat opinto-oikeushakemuksia, tutkimussuunnitelmia ja lopullisia väitöskirjoja. Toimikunnat vastaavat myös tieteenalakohtaisten jatko-opintojen järjestämisestä. Toimikunnat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

Valituilta väitöstutkijaedustajilta toivotaan yhteistyötä muiden väitöstutkijaedustajien kanssa ja osallistumista myös väitöstutkijajaoston toimintaan. Jaoston tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää väitöstutkijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Väitöstutkijalijajaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan väitöstutkijoiden näkökulmista tohtorinkoulutuksen kehittämiseen. Väitöstutkijaedustajien tehtävä on välittää väitöstutkijoiden esitykset ja kannanotot eteenpäin. Jaosto järjestää myös väitöstutkijoille suunnattuja tapahtumia.

Istuvat opiskelijaedustajat

Aidin Heidari

Jäsen:
1.1.2023 - 31.12.2024

Ei varajäsentä

Professors

Staff