H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntamuokattu 11.10.2016 klo 17.39

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Oulun yliopiston tutkijakoulu - Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunta

Toimikausi:

1.12.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Tohtorikoulutustoimikuntien opiskelijajäsenillä on tärkeä rooli toimia jatko-opiskelijoiden äänenä yliopiston neljässä tohtorikoulutustoimikunnassa. Tohtorikoulutustoimikuntien päätöksillä on merkittävä vaikutus jatko-opiskelijoiden elämään. Tohtorikoulutustoimikunta ohjaa, kehittää ja arvioi alalleen kuuluvien tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Toimikunnat mm. arvioivat opinto-oikeushakemuksia, tutkimussuunnitelmia ja lopullisia väitöskirjoja. Lisäksi vuodesta 2017 alkaen toimikunnat vastaavat tieteenalakohtaisten jatko-opintojen järjestämisestä. Toimikunnat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

Valituilta jatko-opiskelijaedustajilta edellytetään yhteistyötä muiden jatko-opiskelijaedustajien kanssa ja osallistumista myös jatko-opiskelijajaoston toimintaan. Jaoston tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jatko-opiskelijajaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa keskustelemaan jatko-opiskelijoiden näkökulmista tohtorinkoulutuksen kehittämiseen. Opiskelijaedustajien tehtävä on välittää jatko-opiskelijoiden esitykset ja kannanotot eteenpäin. Jaosto järjestää myös jatko-opiskelijoille suunnattuja tapahtumia.

Istuvat opiskelijaedustajat

Mikko Vaaramo

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Michelle Francett-Hermes

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Pushpa Rani

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Henna Rannanpää

Varajäsen:
1.5.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff