H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmämuokattu 8.6.2020 klo 14.47

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Hyvinvointityöryhmä

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä.

Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Työryhmä kokoountuu kerran kuussa (pois lukien kesälomakuukaudet).

Istuvat opiskelijaedustajat

Josefiina Annanolli

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Niyati Kandikanti

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Henna-Maari Kettunen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Ei varajäsentä

Dr Mazumder

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Ei varajäsentä

Suvi-Anna Salminen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Ei varajäsentä

Professors

Staff