H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmämuokattu 8.6.2020 klo 14.47

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Hyvinvointityöryhmä

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä.

Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Työryhmä kokoountuu kerran kuussa (pois lukien kesälomakuukaudet).

Istuvat opiskelijaedustajat


Jäsen:
Toistaiseksi

Tia Rahkila

Varajäsen:
4.5.2020 - 31.12.2021

Russell Iwhiwhu

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Negar Sharifi

Varajäsen:
Toistaiseksi

Sylvi Moshnikoff

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Katherine Mimnaugh

Varajäsen:
1.2.2021 - 31.12.2021

Ei jäsentä

Atiqul Haq Mazumder

Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff