H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmämuokattu 14.7.2016 klo 14.30

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Hyvinvointityöryhmä

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Teemu Virtanen

Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi


Jäsen:
Toistaiseksi

Ei varajäsentä


Jäsen:
Toistaiseksi

Ei varajäsentä

Aino Pöykkö

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Professors

Staff