H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan, humanistisen tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmämuokattu 1.11.2019 klo 09.34

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutoimikunta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, sopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien tehtävänä tiedekunnissaan on

• olla tiedekuntatason yhteistyöfoorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä ja tiedottaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista tiedekunnassa ja yksiköissä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle,

• valmistella tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koskeva toimintasuunnitelma sekä kartoittaa, seurata ja edistää sen ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti,

• kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tiedekunnassa sekä tehdä päätöksiä toimenpiteistä seurannan tulosten perusteella sekä

• raportoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnastaan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle sekä vuosittaisissa tulosneuvotteluissa tiedekunnalle ja edelleen rehtorille.

Istuvat opiskelijaedustajat

Julia Pääkkölä

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Hanna Juusola

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Professors

Staff