H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opintotukilautakuntamuokattu 7.7.2016 klo 14.07

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Opintotukilautakunta

Toimikausi:

1.5.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Opintotukilain mukaan opintotukilautakunnan tehtävänä on:

1) seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä; 2) määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus; 3) antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää 7 a §:ssä säädetyllä tavalla.

Oulun yliopiston opintotukilautakunta koostuu kuudesta jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Yliopisto maksaa opintotukilautakunnan jäsenille kokouspalkkion samoin perustein kuin yliopiston muissa hallintoelimissä oleville opiskelijoille.

Istuvat opiskelijaedustajat


Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi

Joni Ollikainen

Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi

Tiina Strand

Jäsen:
Toistaiseksi


Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff