H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmämuokattu 12.10.2021 klo 15.47

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

Istuvat opiskelijaedustajat

Janne Kilponen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Aleksi Pesonen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff