H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitusmuokattu 12.10.2021 klo 15.41

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Teknillinen tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia; 2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä; 3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet; 4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi; 5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja 6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

Istuvat opiskelijaedustajat

Anni Syväkuru

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Anni Karjalainen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Andreas Malinen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Anton Tapaila

Varajäsen:
15.4.2020 - 31.12.2021

Viljami Viinikka

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Anna Rautio

Varajäsen:
15.4.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff