H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitusmuokattu 25.11.2016 klo 13.18

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Lääketieteellinen tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia; 2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä; 3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet; 4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi; 5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja 6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

Istuvat opiskelijaedustajat

Juha Klaper

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Manu Matila

Varajäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Linda Rantamaa

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Antero Metso

Varajäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Professors

Staff