H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitusmuokattu 12.10.2021 klo 15.25

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Lääketieteellinen tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia; 2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä; 3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet; 4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi; 5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja 6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

Istuvat opiskelijaedustajat

Jaakko Vähämäki

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Josefiina Annanolli

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Johannes Kähkölä

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Maari Kytöharju

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Professors

Staff