H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitusmuokattu 25.11.2016 klo 13.17

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia; 2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä; 3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet; 4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi; 5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja 6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

Istuvat opiskelijaedustajat

Maria-Anca Catana

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Sonja Hofslagare

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Inka Lohiniva

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Lotta Ellonen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff