H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikuntamuokattu 12.10.2021 klo 15.15

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Toimikausi:

1.6.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Iina Rautasalo

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Saila Pihlajamaa

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Daria Zaikovskaia

Jäsen:
11.9.2022 - 31.12.2023

Lotta Ellonen

Varajäsen:
22.1.2023 - 31.12.2023

Professors

Staff