H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku koulutusneuvostoonmuokattu 14.8.2019 klo 12.43

Toimielin

Koulutusneuvosto

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

9.8.2019

Hakuaika

9.8.2019 - 31.8.2019

Toimikausi

2.9.2019 - 31.12.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous syyskuussa

Koulutusneuvosto tukee rehtoraattia koulutuksen edistämisessä, tekee koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita sekä arvioi perus- ja jatkokoulutuksen laatua. Lisäksi koulutusneuvostolla on keskeinen rooli yliopiston opetuksen kehittämisessä sekä koulutuksen laadun arvioinnissa. Koulutusneuvosto seuraa mm. koulutuksen strategiahankkeiden etenemistä sekä keskustelee vilkkaasti koulutuksen kehittämistarpeista ja siitä, mihin strategiarahaa tulisi kohdentaa.

Opiskelijajäseniltä edellytetään rohkeutta ja halukkuutta vaikuttamiseen sekä valmiutta perehtyä ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin suuntauksiin. Päätöksen rehtorille esitettävistä opiskelijajäsenistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Haastatteluun kutsuttaville hakijoille ilmoitetaan tarkempi ajankohta lähemmin.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutusneuvoston työskentelyssä esiin.