H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tutkintolautakuntamuokattu 4.11.2015 klo 17.25

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Tutkintolautakunta

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Rehtori nimeää tutkintolautakunnan opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija (yliopistolaki 27 §)

Istuvat opiskelijaedustajat

Joni Ollikainen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Salla Napari

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Professors

Staff