H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Koulutuksen johtoryhmämuokattu 12.8.2022 klo 10.29

Toimielin

Koulutuksen johtoryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

8.8.2022

Hakuaika

15.8.2022 - 11.9.2022

Toimikausi

12.9.2022 - 31.12.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallitus vk 37-38

Koulutuksen johtoryhmä on korkein yliopistotason koulutuksesta vastaava toimielin. Se kerää yhteen koulutusrehtorin, koulutuspalveluiden johtajan ja kaikkien tiedekuntien koulutusdekaanit koulutuksen johtamisen, kehittämisen ja koulutuksen strategian äärelle. Koulutuksen johtoryhmässä keskustellaan laajasti yliopiston koulutuksellisista tavoitteista ja koulutuksen kehittämisestä. Toimielimessä pääsee suoraan vaikuttamaan esimerkiksi opiskelun linjauksiin ja opintojen toteutukseen. Johtoryhmä on suora linkki tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi aikaa on varattava materiaalien läpikäyntiin kokousta edeltävinä päivinä.

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen opiskelijaedustaja ja yksi varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. OYY:n koulutuspoliittisella asiantuntijalla ja pääsihteerillä on ryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeudet, ja he tukevat edustajia tehtävässään. Toiminnasta saa opintopisteitä (4 op / kausi, max 10 op / opiskelija), ja siitä maksetaan kokouspalkkiot (41,2 € per osallistuttu kokous / 2022 taso).

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus nimittää opiskelijaedustajat syyskuussa 2022, ja opiskelijaedustajien kausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen. Osa hakijoista voidaan haastatella. Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne määräajassa hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi viimeistään 11.9.2022. Valitun tulee olla läsnäoleva Oulun yliopiston opiskelija edustustehtävässä toimiessaan.

Tehtävässä edellytetään sujuvaa suomen kielen osaamista. Aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta katsotaan eduksi. Edustajat pyritään valitsemaan mahdollisimman laajasti Oulun yliopiston eri tiedekunnista. Valinnassa noudatetaan Ylioppilaskunnan johtosääntöjä ja lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986.

Kerro hakemuksessa pääaineesi, opintojesi vaihe sekä mahdollinen valintaan vaikuttava kokemus. Kuvaile hakemuksessa omia tavoitteistasi ja motivaatiotasi edustustehtävään.

Hakemukset jätetään tähän hakukuulutukseen viim. 11.9.2022, kirjautuminen yliopiston HAKA-tunnuksilla.

Lisätietoja: kopoasiantuntija@oyy.fi