H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tutkintolautakuntamuokattu 18.10.2021 klo 08.37

Toimielin

Tutkintolautakunta

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

12.10.2021

Hakuaika

18.10.2021 - 15.11.2021

Toimikausi

1.1.2022 - 31.12.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallitus 1.12.2021

Tutkintolautakunta on yliopiston lakisääteinen toimielin, joka käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, lukuvuosimaksuja ja hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt. Oikaisupyynnöt käsitellään Yliopiston johtosäännön 24§ ja 27§ sekä Yliopistolain 82§ mukaisesti. Oikaisumenettelystä säädetään myös hallintolaissa, ja toiminta tutkintolautakunnassa edellyttääkin jonkin verran tutustumista oikaisukäytäntöihin ja opiskelijan oikeusturvaan. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija perehdyttää opiskelijaedustajat tehtäväänsä ja tukee toiminnassa. Toimielimessä istuu opiskelijaedustajan lisäksi professoreita ja muuta opetushenkilökuntaa. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa, sillä oikaisupyynnöt tulee käsitellä kohtuullisen ajan kuluessa. Kokoukset painottuvat hieman syksylle opiskelijavalintojen oikaisupyyntöjen vuoksi.

Tutustu tutkintolautakunnan tehtävään ja kokoonpanoon: https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opiskelijan-oikeusturva/tutkintolautakunta

Toimielimeen valitaan yksi varsinainen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kaksivuotiselle kaudelle. Toiminnasta maksetaan kokouspalkkiot (41,2 € per osallistuttu kokous / 2021).

Aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta katsotaan eduksi. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus nimittää opiskelijaedustajat joulukuussa 2021, ja opiskelijaedustajien kausi alkaa 1/2022. Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne määräajassa hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 31.11.2021 mennessä. Valitun tulee olla läsnäoleva Oulun yliopiston opiskelija edustustehtävässä toimiessaan.

Aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta katsotaan eduksi. Valinnassa noudatetaan Ylioppilaskunnan johtosääntöjä ja lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi, opintojesi vaihe sekä mahdollinen valintaan vaikuttava kokemus. Kuvaile hakemuksessa omia tavoitteistasi ja motivaatiotasi edustustehtävään.

Hakemukset jätetään tähän hakukuulutukseen viim. 15.11.2021, kirjautuminen yliopiston HAKA-tunnuksilla.

Lisätietoja: OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Aino Rossi, aino.rossi@oyy.fi