H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Koulutusneuvostomuokattu 18.10.2021 klo 12.20

Toimielin

Koulutusneuvosto

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

8.10.2021

Hakuaika

18.10.2021 - 15.11.2021

Toimikausi

1.1.2022 - 31.12.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallitus 1.12.2021

Koulutusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoraattia opetuksen edistämisessä ja arvioi koulutuksen laatua. Se tukee hallitusta asiantuntijaelimenä koulutuksen strategian osalta, ja koulutusneuvoston asemaa kehitetään johtavaksi koulutuksen strategian toteutumista seuraavaksi toimielimeksi. Toimielimessä on koulutusrehtorin, koulutuspalveluiden johtajan ja opiskelijaedustajien lisäksi koulutuksen asiantuntijoita useista tiedekunnista sekä koulutuspoliittinen asiantuntija OYY:ltä. Neuvosto kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa, ja sen pääasiallinen työskentelykieli on perinteisesti ollut englanti.

Toimielimeen valitaan kaksi varsinaista opiskelijajäsentä kaksivuotiselle kaudelle. OYY:n koulutuspoliittisella asiantuntijalla on ryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus, ja hän tukee edustajia tehtävässään.Toiminnasta saa opintopisteitä (4 op / kausi, max 10 op / opiskelija) ja siitä maksetaan kokouspalkkiot (41,2 € per osallistuttu kokous / 2021).

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus nimittää opiskelijaedustajat joulukuussa 2021, ja opiskelijaedustajien kausi alkaa 1/2022. Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne määräajassa hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 31.11.2021 mennessä. Valitun tulee olla läsnäoleva Oulun yliopiston opiskelija edustustehtävässä toimiessaan.

Aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta katsotaan eduksi. Edustajat pyritään valitsemaan mahdollisimman laajasti Oulun yliopiston eri tiedekunnista. Valinnassa noudatetaan Ylioppilaskunnan johtosääntöjä ja lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi, opintojesi vaihe sekä mahdollinen valintaan vaikuttava kokemus. Kuvaile hakemuksessa omia tavoitteitasi ja motivaatiotasi edustustehtävään.

Hakemukset jätetään tähän hakukuulutukseen viim. 15.11.2021, kirjautuminen yliopiston HAKA-tunnuksilla.

Lisätietoja: OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Aino Rossi, aino.rossi@oyy.fi