H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntahallitusmuokattu 4.2.2021 klo 15.05

Toimielin

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntahallitus

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

4.2.2021

Hakuaika

4.2.2021 - 28.2.2021

Toimikausi

1.3.2021 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous maaliskuussa

Tiedekuntahallitukset hoitavat tiedekuntien hallintoa dekaanin, varadekaanin sekä tiedekunnan johtoryhmän ohella. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma sekä seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Tiedekuntahallituksiin valitaan 1-3 varsinaista ja 1-3 varajäsentä tiedekunnasta riippuen kaksivuotiselle kaudelle. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija tukee edustajia tarvittaessa. Toiminnasta saa opintopisteitä ja siitä maksetaan kokouspalkkiot.