H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Tutkintolautakuntamuokattu 8.1.2021 klo 11.23

Toimielin

Tutkintolautakunta

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

8.1.2021

Hakuaika

11.1.2021 - 25.1.2021

Toimikausi

25.1.2021 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous tammi-helmikuussa

Etsimme varajäsentä Oulun yliopiston tutkintolautakuntaan!

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia, lukuvuosimaksuja ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevia lakisääteisiä oikaisupyyntöjä. Oikaisumenettelystä säädetään hallintolaissa. Toimielimessä istuu opiskelijaedustajan lisäksi professoreita ja muuta opetushenkilökuntaa. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa, sillä oikaisupyynnöt tulee käsitellä kohtuullisen ajan kuluessa.

OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija tukee edustajia tarvittaessa. Toiminnasta maksetaan kokouspalkkiot.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi toimielintyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tässä toimielimessä.

Voidaksesi tulla valituksi toimielimeen, sinulla tulee olla ensisijainen opinto-oikeus Oulun yliopistoon ja sinun tulee olla OYY:n jäsen. Edustajat pyritään valitsemaan mahdollisimman laajasti eri tiedekunnista.