H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmämuokattu 17.12.2020 klo 15.35

Toimielin

Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

17.12.2020

Hakuaika

17.12.2020 - 25.1.2021

Toimikausi

1.2.2021 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous tammi-helmikuun vaihteessa

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien tehtävänä tiedekunnissaan on

1) olla tiedekuntatason yhteistyöfoorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä ja tiedottaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista tiedekunnassa ja yksiköissä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle,

2) valmistella tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koskeva toimintasuunnitelma sekä kartoittaa, seurata ja edistää sen ajantasaisuutta ja siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti,

3) kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tiedekunnassa sekä tehdä päätöksiä toimenpiteistä seurannan tulosten perusteella sekä

4) raportoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnastaan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle sekä vuosittaisissa tulosneuvotteluissa tiedekunnalle ja edelleen rehtorille.

Lisätietoja: sopoasiantuntija@oyy.fi