H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikuntamuokattu 16.11.2020 klo 09.53

Toimielin

Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunta

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

12.11.2020

Hakuaika

16.11.2020 - 6.12.2020

Toimikausi

10.12.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous viikolla 50

Etsimme kahta varajäsentä Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan.

Koulutustoimikunta on tiedekunnan ylin koulutukseen erikoistunut toimielin. Sen tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä, kuten tutkinto-ohjelmatoimikunnan tehtävät, mikäli sellaista ei ole erikseen nimetty.

OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija tukee edustajia tarvittaessa. Toiminnasta saa opintopisteitä ja siitä maksetaan kokouspalkkiot.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi toimielintyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tässä toimielimessä.

Voidaksesi tulla valituksi toimielimeen, sinulla tulee olla ensisijainen opinto-oikeus kyseiseen tiedekuntaa ja sinun tulee olla OYY:n jäsen. Edustajat pyritään valitsemaan mahdollisimman laajasti tiedekunnan eri opintosuuntauksista.

Lisätietoja: Aino Rossi, OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija (kopoasiantuntija@oyy.fi)