H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Humanistisen tiedekunnan tiedekuntahallitusmuokattu 20.10.2020 klo 12.22

Toimielin

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntahallitus

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

2.10.2020

Hakuaika

5.10.2020 - 18.10.2020

Toimikausi

19.10.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYYH lokakuussa

Tiedekuntahallitukset hoitavat tiedekuntien hallintoa dekaanin, varadekaanin sekä tiedekunnan johtoryhmän ohella. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma sekä seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta. Opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiot. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija tukee edustajia työssään.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa. Voidaksesi tulla valituksi toimielimeen, sinulla tulee olla ensisijainen opinto-oikeus kyseiseen tiedekuntaa ja sinun tulee olla OYY:n jäsen. Edustajat pyritään valitsemaan mahdollisimman laajasti tiedekunnan eri opintosuuntauksista.