H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitusmuokattu 17.8.2020 klo 11.04

Toimielin

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitus

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

17.8.2020

Hakuaika

17.8.2020 - 25.9.2020

Toimikausi

1.10.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous viikolla 40

Tiedekuntahallitukset hoitavat tiedekuntien hallintoa dekaanin, varadekaanin sekä tiedekunnan johtoryhmän ohella. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma sekä seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Voidaksesi tulla valituksi toimielimeen, sinulla tulee olla ensisijainen opinto-oikeus kyseiseen tiedekuntaa ja sinun tulee olla OYY:n jäsen. Edustajat pyritään valitsemaan mahdollisimman laajasti tiedekunnan eri opintosuuntauksista. Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija tukee edustajia työssään.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa.