H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmämuokattu 31.3.2020 klo 13.30

Toimielin

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

3.2.2020

Hakuaika

3.2.2020 - 4.5.2020

Toimikausi

4.5.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous maaliskuussa 2020

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Valinnan opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän opiskelijajäsenistä tekee OYY:n hallitus.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä miksi haluat työskennellä opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä.