H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmämuokattu 13.12.2019 klo 10.23

Toimielin

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

27.11.2019

Hakuaika

27.11.2019 - 11.12.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Valinnan opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän opiskelijajäsenistä tekee OYY:n hallitus.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä miksi haluat työskennellä opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä.