H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaanmuokattu 2.4.2019 klo 10.49

Toimielin

Tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikunta

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

21.1.2019

Hakuaika

21.1.2019 - 4.2.2019

Toimikausi

4.2.2019 - 31.12.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous helmikuussa

Tehtävä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävä vaatii vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä jatko-opiskelijajaoston kanssa, mm. tuomalla yliopiston päätöselinten ajankohtaisia asioita keskusteltavaksi jaoston kokouksissa. Jatko-opiskelijajaoston tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa tai jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet.

Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa helmikuussa, joka tekee suositukset ylioppilaskunnan hallitukselle.