H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäsenet vuodelle 2019muokattu 17.1.2019 klo 15.18

Toimielin

YTHS:n terveystyöryhmä

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

13.12.2018

Hakuaika

13.12.2018 - 14.1.2019

Toimikausi

1.1.2019 - 31.12.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Oletko kiinnostunut terveyden edistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon kehittämiseksi?

YTHS:n Oulun toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa opsikelijoiden terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00–13.30 kesäaikaa lukuunottamatta.

Kerro hakemuksessasi, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet sekä, jos sinulla on kokemusta terveyden edistämistoiminnasta.