H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Edunvalvontajaoston puheenjohtajamuokattu 19.2.2019 klo 11.32

Toimielin

Edunvalvontajaosto

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

4.12.2018

Hakuaika

4.12.2018 - 14.1.2019

Toimikausi

1.1.2019 - 31.12.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallituksen kokous viikolla 4

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ajankohtaisista yliopisto-opiskelijoihin vaikuttavista asioista ja edunvalvonnasta. Se toimii myös matalan kynnyksen vaikuttamisalustana ylioppilaskunnan toimintaan. Jaosto voi järjestää esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, vierailuja ja tapahtumia opiskelijoita koskeviin asioihin liittyen. Jaoston tehtävänä on palvella kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä. Vuonna 2018 jaosto järjesti esimerkiksi OYY:n toimintasuunnitelmaan liittyviä työpajoja sekä nuorten vaikuttajien keskustelutilaisuuden.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta kiinnostunutta sekä idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2019. Jaosto toimii suomeksi ja englanniksi, joten puheenjohtajalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Puheenjohtajuus sopii erinomaisesti ihmiselle, joka haluaa edistää yliopisto-opiskelijoiden tietoisuutta ajankohtaisista asioista ja vaikuttaa yliopistoyhteisössä. Tehtävä sopii mainiosti täysipäiväisesti opiskelevalle, sillä jaosto kokoontuu parin kuukauden välein.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota ja tehtävään saa perehdytyksen.

Lisätietoja edunvalvontajaostosta ja jaostojen toiminnasta löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Jaoston puheenjohtajaksi voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jätä hakemus ja ansioluettelo soveltuvilta osin osoitteeseen halloped.fi viimeistään 14.1. klo 23.59 mennessä. Voit laittaa hakemukseesi myös linkin, josta löytyy ansioluettelosi. Valinnan puheenjohtajasta tekee OYY:n hallitus viikolla 4.