H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku yliopistokollegioonmuokattu 4.6.2018 klo 14.31

Toimielin

Yliopistokollegio

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

15.8.2017

Hakuaika

15.8.2017 - 17.10.2017

Toimikausi

31.10.2017 - 31.12.2017

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä 10 edustaa professoreita, 7 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 7 opiskelijoita. Yliopistokollegion muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopistokollegion tehtävänä on muun muassa päättää hallituksen jäsenmäärästä, valita yliopiston hallitukseen sen ulkopuoliset jäsenet sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.