H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tutkintolautakuntamuokattu 10.12.2015 klo 17.03

Toimielin

Tutkintolautakunta

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

5.11.2015

Hakuaika

5.11.2015 - 20.11.2015

Toimikausi

1.1.2016 - 31.12.2017

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Rehtori nimeää tutkintolautakunnan opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija (yliopistolaki 27 §)

Haku päättyy 20.11. klo:16.00