H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

LENS Akateeminen neuvostomuokattu 9.5.2019 klo 11.20

Organisaatioyksikkö

LUT School of Engineering Science (LENS)

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Tiia Kettunen, edunvalvonta@ltky.fi

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 10-20 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat tuotantotalouden, tietotekniikan, kemiantekniikan ja laskennallisen tekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Jenni Lunttila

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Olli Kousa

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Armi Rissanen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Reetta Määttänen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Kuisma Närhi

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Hannalotta Kataja

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Professors

Staff