H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijaedustaja yliopisto kollegioonmuokattu 23.11.2021 klo 13.52

Toimielin

Kollegio

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

23.11.2021

Hakuaika

23.11.2021 - 2.12.2021

Toimikausi

2.12.2021 - 31.12.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Edustajiston kokous 2.12. klo 17

Haemme opiskelijaedustajaa yliopistokollegion varajäseneksi loppukaudeksi 2021-2022.

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa 2.12.