H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijaedustajia LES akateemiseen nevostoonmuokattu 12.10.2020 klo 10.37

Toimielin

LES Akateeminen neuvosto

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

12.10.2020

Hakuaika

12.10.2020 - 8.11.2020

Toimikausi

1.1.2021 - 31.12.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

LTKY Representative Council meeting 10.11. 5pm

LUT School of Energy Systems (LES) akateemiseen neuvostoon haetaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 5-10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.