H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijaedustajia kollegioon muokattu 12.10.2020 klo 10.58

Toimielin

Kollegio

Haetaan

4 varsinaista jäsentä, 4 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

12.10.2020

Hakuaika

12.10.2020 - 8.11.2020

Toimikausi

1.1.2021 - 31.12.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Edustajiston kokous 10.11. klo 17

Yliopistokollegioon haetaan 4 varsinaista jäsentä ja 4 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta. Kokouspalkkio on 100 euroa kokouksesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Kollegioon vaaditaan suomen kielen taitoa. You will need Finnish skills for Collegiate Body.